Rejse og handelsbetingelser

Rejsegarantifonden:

www.sportenrejser.dk er medlem af rejsegarantifonden nr 3411, bidrag til rejsegarantifonden er indregnet i rejsens pris. Alle rejsernes priser er inkl. moms.

 

Aftale og betalingsforløb:

En online booking, en mundtlig aftale eller en skriftlig aftale af et tilsendt tilbud fra www.sportenrejser.dk bindende og kan ikke ændres, annulleres eller refunderes. Ved betaling via online booking, en mundtlig aftale eller ved en skriftlig aftale bekræfter kunden at have accepteret de på webshoppen skriftligt oplyste rejse- og handelsbetingelser for rejsen. Hvis det mod forventning sker, at www.sportenrejser.dk efter kundens online booking, mundtlig eller skriftlig aftale forhindres i at levere den pågældende rejse/event på grund af manglende ledighed, prisændringer eller andet, forbeholder www.sportenrejser.dk sig retten til at annullere handlen. Dette skal meddeles kunden så snart det opdages.

Når alle elementerne i bookingen er endeligt bekræftet fra www.sportenrejser.dk side, sendes et rejsebevis/voucher til kunden på mail og først herved er rejsen endeligt bekræftet til kunden.

Ved online booking kan der anvendes diverse betalingsmuligheder og betales med kreditkort. Ved betaling med kreditkort kan der være et kreditkortgebyr forbundet med købet.

Ved en mundtlig eller skriftlig aftale opkræves betalingen enten via en online betaling på vores webshop eller via bankoverførsel.

Ved alle vores rejser skal det fulde beløb betales før vi bekræfter elementerne i bookingen og sender rejsebeviset/voucher. Rejsen er først endeligt bekræftet når www.sportenrejser.dk har sendt rejsebeviset.

Er der indgået en aftale om at kunden indbetaler depositum eller en ratebetalingsordning så vil betalingen ske i de forhold der er i den indgået aftale.

 

Ændringer og tilkøb:

Med mindre andet er oplyst eller aftalt ved bestilling af rejsen, vil eventuelle ændringer medføre et gebyr på minimum kr. 400,- per ændring. Bemærk at stiller hoteller, billetagenter, luftfartsselskaber og andre involverede partnere i bookingen specielle krav om ændringer, tager www.sportenrejser.dk forbehold for gebyrændringerne pålagt af leverandørerne. Beløbet kan derfor meget vel overstige kr. 400,- per ændring.  

Så snart vi har modtaget bookingen fra kunden bekræfter vi hotellet på de datoer der er valgt. Det variere hvilke hotelbookingbetingelserne der er i vores bookinger, og det er derfor ikke sikkert at vi kan få lov til at ændre den eksisterende booking. Hvis det kan lade sig gøre er det heller ikke sikkert at hotelpriserne på de ønskede nye rejsedatoer er de samme som dem du havde booket, og der vil derfor måske være en merpris.

Navneændring eller overdragelse af en rejse kan ske, hvis det er muligt hos de forskellige leverandører og de vil accepterer det. Der vil ofte være et gebyr forbundet med dette.   

Ønskes der at tilkøbes ekstra overnatninger, flere personer eller andet, er vi altid behjælpelige med det. Vi kan dog ikke garantere at priserne for disse er de samme, som det oplyste i vores førstnævnte tilbud ved online booking, en mundtlig aftale eller en skriftlig aftale, da vi altid arbejder ud fra dagspriserne. Du vil altid få oplyst den endelige pris for et tilkøb.

 

Fortrydelsesret:

Ved køb på www.sportenrejser.dk er der ingen fortrydelsesret jf. forbrugeraftalelovens § 9, stk. 2 nr. 2.

 

Arrangement afbestilling, ændring eller flytning:

En bekræftet rejse er ikke mulig at afbestille, uanset hvilke personlige forhold den eller de rejsende måtte have. Ubenyttet rejse eller rejseindhold vil ved annullering ikke blive refunderet af www.sportenrejser.dk, hverken helt eller delvist.

Hvis en event/kamp ændres inden for de købte rejsedatoer er der ingen refundering/tilbagebetaling og det er kundens eget ansvar at være rettidigt ankommet til destinationen og have et rettidigt afrejse tidspunkt fra destinationen.

Hvis et event/kamp rykkes til en ny dato uden for de bookede rejsedatoer, flyttes hele rejsearrangementet som udgangspunkt med til den nye dato, så kunden har mulighed for at opleve den bookede event. Der vil derfor ikke være tale om refundering/tilbagebetaling af rejsen, men udelukkende ændring af rejsedatoerne. Rejsen kan ikke refunderes. Rejserne er dermed gældende til et bestemt event og ikke nogle bestemte datoer. Såfremt flytningen er forbundet med ekstra omkostninger står det for kundens egen regning. www.sportenrejser.dk tager ikke ansvar for de omkostninger og ændringsgebyrer der kan være ved kundens egne bookingelementer, såsom flybilletter, egne bookede hotelnætter eller events, som ikke var bestilt igennem www.sportenrejser.dk

Hvis en event/kamp bliver udsat pga. vejrforhold eller andre uforudsigelige omstændigheder under den igangværende rejse vil billetterne være gældende til den nye event/kamp dato. Der vil derfor ikke være tale om refundering af fly, hotel eller billetterne. www.sportenrejser.dk er ikke ansvarlig for de omkostninger der vil være i forbindelse med transport og hotel til det nye arrangement. Kunden beholder billetterne til brug til den nye event/kampe, med mindre at arrangøren oplyser os om anden procedure.

Force majeure, hvis en event/kamp annulleres, flyttes eller afholdes uden tilskuer pga. naturkatastrofer, krigshandlinger, strejke, livfarlige smitsomme sygdomme eller lignende, refunderes kundens ubenyttede ydelser ved et rejsearrangement ikke, hverken helt eller delvis. Dette gælder især, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte til de pågældende begivenheder eller begivenheden var almindelig kendt på købstidspunktet.

 

Afbestillingsforsikring og Årsrejseforsikring:

Vi anbefaler at du bestille en afbestillingsforsikring og en årsrejseforsikring, der dækker omkostningerne, såfremt deltagelse i rejsen bliver umulig- eller i væsentlig grad vanskeliggøres pga. død eller akut sygdom/ tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed ved deltageren selv, eller nærmeste familie. Denne forsikring tegnes via eget forsikringsselskab eller en af de anerkendte rejseforsikringsudbydere.

 

Levering af fodboldbilletter og andre events billetter:

Det er forskelligt hvordan fodboldbilletterne leveres til kampen. Det afhænger af hvilken fodboldklub, billetagent og billettype der er booket. Generelt vil der typisk være 4 måder fodboldbilletterne leveres på:

 * Fodboldbilletterne leveres direkte på hotellet, hvor du afhenter dem i hotelreceptionen. De ankommer senest på kampdagen ved middagstid eller dagen før kampen, hvis det er et tidligt kamptidspunkt.

* Fodboldbilletterne sender vi på email som E-Tickets, som du efterfølgende selv skal printe ud hjemmefra. Vi modtager E-tickets normalt 5-10 dage før kampen.  

* Fodboldbilletterne skal afhentes på klubbernes officielle billetkontor på stadion. Du medbringer et billede id og får fodboldbilletterne udleveret

* Fodboldbilletterne har vi modtaget fysisk og vi sender dem til din adresse inden afrejse.

Det vil fremgå af dit rejsebevis hvordan billetleveringen vil være på netop din fodboldrejse.

 

Billetsikkerhed – Officielle billetter:

Sportenrejser.dk har 100% billetgaranti, da vi udelukkende handler med officielle billetter. Der er ingen risiko for at du ikke får dine billetter leveret. Sportenrejser.dk er en professionel og troværdig leverandør af fodboldbilletter og har ALDRIG misset en billetlevering. Vi har vores egne agentkontrakter med fodboldklubberne, arrangøren og officielle billetagenter, og har skrevet under på handelsaftaler, der gør at vi lovligt og officielt kan sælge event, fodboldbilletter og fodboldrejser. Vi er derfor Official Ticket Agent eller sub-agent hos klubberne og er godkendt til at handle med klubbernes billetter. Vi skilter med det og er stolte af det.

Vi gør det ordentlig og det betyder faktisk at selvom der skulle ske fejl i en billetlevering kan vi altid kontakte klubben eller agenten og få dem udstedt på ny = ingen risiko og 100% billetlevering. Du kan altid få fat i os på vores nødtelefon som er bemandet døgnet rundt, hvis der skulle være sket en fejl med billetleveringen. Bemærk at i weekenden er vi kun på nødtelefon nummeret og besvare ikke emails og SMS. Du skal derfor ringe til os.Nødtelefonnummeret er 0045 71724525.


Værelsetyper:

Vi kan ikke 100% garantere værelsestypen på hotellerne og kan i tilfælde tilbyde 2 enkeltsenge ved valget af et dobbeltværelse med dobbeltseng eller omvendt en dobbeltseng ved valget af 2 enkeltsenge. Ved valg af tripleværelse med 3 enkeltsenge kan vi booke dobbeltseng+ekstra senge eller dobbelt med sofabed. Ønskes der en 100% garanti for værelsetypen skal vi kontaktes inden booking. 

 

www.sportenrejser.dk ansvar og agentforhold:

Ved de rejsendes deltagelse hos luftfartsselskaber og bustransport, optræder www.sportenrejser.dk som agent. Dette betyder, at det er transportselskabet, der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførsel af transportaftalen. Disse selskabers transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transporten sker i henhold til Montreal og Warszawa konventionerne og 889/2002, der blandt andet begrænser luftfartsselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse. Ved deltagelse på en af fodboldklubbernes events med bustransport, sker det på eget ansvar og erstatningskrav mod www.sportenrejser.dk bortfalder.

www.sportenrejser.dk optræder som agent for hoteller, klubber, billetagenter og fly. www.sportenrejser.dk ansvar for mangler samt person- og tingsskade er begrænset til det erstatningsansvar vores leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly-, skibs- og togtrafik. Flytrafik: Warszava Konventionen, skibsrejser: Athen Konventionen, togrejser: COTIF/CIF Konventionen. Erstatningsanmodningen skal oplyses til www.sportenrejser.dk før eventuelt egen kontakt til de involverede leverandører.   

Vi er fritaget for ansvar ved mangler og/eller skader, der rammer en deltager, forårsaget af katastrofer og andre hændelser af force majeure karakter, eller på grund af deltagerens egen forsømmelighed. Endvidere er www.sportenrejser.dk fritaget for ansvar, ved aflysning af rejsen eller ved manglende opfyldelse af aftalte vilkår, som skyldes udefra kommende omstændigheder eller tredjemand, som vi, eller nogen vi er ansvarlige for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.

 

Kundens ansvar:

Den rejsende er forpligtet til:

*At sørge for gyldigt pas og for at have de nødvendige visa og vaccinationer til rejsens gennemførelse. Det er ligeledes kundens pligt, at kontrollere at for- og efternavne i billetter, rejsepas og øvrige dokumenter er korrekte og stemmer overens med det oplyste til www.sportenrejser.dk – Vi benytter de oplyste navne i bookingen. Opdages det at der fejl i disse og er det kundes egen fejl gælder betingelserne som nævnt i afsnittet om ændringer.

*Møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder.

*At optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af www.sportenrejser.dk eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i turen.

* At respektere ordensbestemmelserne som gælder for hoteller, stadion, arrangørerne, transportmidler med mere.

*At afholde alle omkostninger for eventuelle skader forvoldt på hoteller, stadion, arrangørens inventar, transportmidler med mere.

* At afregne alle egne bestilte varer som roomservice, minibar, drinks med mere direkte med hotellet eller arrangøren. Samt betale den eventuelle turistskat byen har.

*Pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder. Ved rejse til et Schengen-land, skal passet også altid medbringes på rejsen, da det er danske statsborgeres id i udlandet. Udlændinge med dansk opholdstilladelse skal altid medbringe gyldigt pas samt opholdstilladelse. Alle oplysningerne på ordrebekræftelsen/ fakturaen/ rejsebeviset vedrørende pas gælder kun for personer med dansk pas. Udenlandske statsborgere bør konsultere deres ambassader eller konsulat.

 

Flybilletter:

Rejserne på www.sportenrejser.dk er uden fly med mindre andet er angivet i rejsebeskrivelsen. Du skal derfor selv booke flybilletter. Hvis du er i tvivl om hvor og hvordan du booker flybilletterne er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os og blive guidet. Du kan også på mange af vores rejser læse om transportmulighederne under fanebladet Transport.

Hvis vi i et helt særligt tilfælde siger ja til at stå for flybookingen, tager vi et gebyr for at håndtere det.  Herved er det samtidig kundens eget ansvar at holde sig opdateret med at flytiderne og kamptidspunktet stemmer overens. Alle ændringer i flybilletter uanset årsag i er på kunders egen risiko og omkostningerne herved tilfalder kunden. Vi kan ikke refundere eller garantere at vi kan ombooke flybilletterne ved kampflytning.

Vi oplever fra tid til anden, at kunder booker vores fodboldrejser uden at læse rejseindholdet, rejsebeskrivelserne, fanebladet Transport på rejserne, vores Værd at vide afsnit, samt vores Rejse- og Handelsbetingelser og af en uforklarlig årsag forventede at der var med fly i prisen på rejsen. Vi kan ikke refundere rejser der på dette grundlag ønskes at annulleres.

 

Opdatering på www.sportenrejser.dk, websider, webshops, og sociale medier:

Vi opdatere vores produkter løbende og www.sportenrejser.dk er uden ansvar såfremt kunden skulle have gemt en tidligere version på egen computer eller kunden har undladt at foretage en opdatering. Det er ganske normalt at priserne og ledighed ændrer sig hurtigt og væsentligt inden for kort tid, så selv nyoprettede tilbud kan ændre sig eller blive udsolgte ret hurtigt. Det vil til enhver tid være priserne på www.sportenrejser.dk der er de gældende.

 

Prisændringer:

www.sportenrejser.dk forbeholder sig retten til efter aftalens indgåelse at ændre prisen i såvel opadgående som nedadgående retning pga. ændringer i billet, hotel og transportomkostninger.  Herunder forhøjet billetpriser, hoteller, brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer f.eks. lufthavns- landings eller start-afgifter, valutakurser eller andre omstændigheder der gør det umuligt at gennemfører arrangementet uden en prisstigning.

 

Turistskat / Byskat:

I mange byer har de indført en lokal turistskat på hoteller mm. Ved hoteller vil der ved afrejse blive opkrævet en turistskat som betales direkte til hotellet. Dette er personlig turist skat som turister bliver pålagt i byen, og derfor betales den også af dig/jer direkte til hotellet. Ofte er beløbet mellem 2-8 euro per nat og variere efter destinationen og hotelstandard.

 

Gavekort:

Vores gavekort er gyldigt i 2 år fra udstedelsesdatoen medmindre andet er aftalt, man kan ikke veksle et gavekort til et nyt gavekort og du kan heller ikke samle flere gavekort til et nyt gavekort.

 

Reklamation:

Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til os på nødtelefon under rejsen på 60 70 73 87. Ikke på SMS eller mail. Der er altid en medarbejder på nødtelefon nummer som er åbent alle døgnets timer, således at www.sportenrejser.dk straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet efter kontakt med en www.sportenrejser.dk medarbejder, skal være www.sportenrejser.dk i hænde skriftligt, indenfor 2 uger efter rejsens afslutning, ellers bortfalder eventuelt krav.

Ved uenighed mellem rejsebureauet og den rejsende, vedrørende mangler ved rejsen, kan deltageren indbringe sagen for rejseankenævnet. Ethvert krav mod www.sportenrejser.dk reguleres efter dansk ret hos værnetinget for søgsmål Sø- og Handelsretten.  Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

 

Nyhedsbrev:

Ved bestilling booking af en rejse eller oprettelse af en konto på www.sportenrejser.dk bliver du tilmeldt vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet igen.

 

Øvrige betingelser:

Rejsen gennemføres iht. de af Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Der tages forbehold for tastefejl på vores hjemmeside www.sportenrejser.dk og i vores øvrige udsendte materiale.

 

Rigtig god rejse!